Společnost MAXTRON nabízí kamerové systémy včetně komplexních služeb – od návrhu typu a rozmístění bezpečnostních kamer přes montáž až po následný servis. Našim zákazníkům dokážeme vždy poradit, doporučit kamerovou techniku, odpovídající jejich požadavkům a nabídnout cenově přijatelné řešení.

Zkratka CCTV je odvozena od anglického pojmu closed circuit television, čemuž odpovídá český ekvivalent uzavřené televizní okruhy. Často se pro CCTV používá rovněž starší pojem průmyslová televize nebo průmyslová kamera.

Využití CCTV kamerových systémů

Kamerové systémy CCTV se používají pro sledování nejrůznějších objektů, prostorů a pracovních procesů. Vzhledem k poklesu cen kamerových systémů a k zmenšení, které bezpečnostní kamery prodělaly, jsou v současnosti hojně využívány i v soukromí. CCTV jsou ideální pro zvýšení bezpečnosti a komfortu bydlení. Zabezpečovací kamery mohou být jak ve vnitřním, tak venkovním prostředí. Kamerové bezpečnostní systémy fungují i v naprosté tmě. Díky technickému pokroku a snižování cen jsou používány téměř výhradně barevné bezpečnostní kamery. Digitální technologie se rovněž prosadila i do oblasti záznamu obrazu.
Záznam obrazu kamerovými systémy CCTV

Bezpečnostní kamerové systémy CCTV používají speciální vícevstupové digitální videorekordéry, které umožňují dlouhodobý, bezobslužný záznam obrazu i zvuku na pevný disk. Často jsou tato zařízení vybavena videoserverem, který umožňuje plnohodnotný vzdálený přístup a správu přes internet. Přísná bezpečnostní opatření zamezují zneužití dat, získaných z CCTV, třetí stranou.


Naše společnost nabízí montáž bezpečnostních kamer i celých okruhů kamerových systémů CCTV. Instalace CCTV je možná do soukromých domů i velkých průmyslových objektů.

Objednejte si u nás nezávaznou kalkulaci kamerového systému zdarma.