IPTV neboli televize přes internetový protokol je systém, kde jsou služby digitální televize šířeny prostřednictvím IP protokolu přes počítačové sítě, což může být součástí dodávky širokopásmového připojení. Použití technologií pro počítačové sítě je hlavní rozdíl IPTV od klasického plošného nebo kabelového vysílání.

Kromě toho, že IPTV nabízí mnohem více programů (i 100+) než zemské digitální vysílání, od jiných technologií se liší svou interaktivitou. Tím rozumíme možnost diváka více pracovat s televizí: například lze prohlížet rozsáhlý televizní program, informace a zajímavosti o daném pořadu, hercích nebo může pořady hledat na základě klíčových slov (dle herců, žánrů apod.). Dále přes televizi lze hlasovat v anketách, řídit svůj bankovní účet, účastnit se online sportovních sázek, brouzdat po internetu, vyřizovat e-maily a v neposlední řadě si přehrávat pořady, které již běžely a které zmeškal (TV archiv) nebo si dokonce půjčovat filmy (Video On Demand, VoD). To následně umožňuje i různou míru individualizace a personalizace.