Ceník doplňkových služeb

 Ceny včetně DPH

Měsíční paušál
Pronájem VoIP brány (LINKSYS, WELL)                                                                                                          50,- Kč
Pronájem VoIP stolního telefonu (ne bezdrát.)                                                                                           60,- Kč
Pronájem VoIP bezdrátového telefonu                                                                                                        100,- Kč
Jednorázový poplatek
Instalace a aktivace telefonní přípojky (pokud je provedena montážním technikem)                         500,- Kč
Portace (převod) telefonního čísla od jiného operátora                                                                           1500,- Kč
Portace (převod) rozsahu telefonních čísel od jiného operátora                                                            2700,- Kč
Dohledání chybně zaslané platby (variabilní symbol, částka)                                                                   60,- Kč
Upomínka platby prostřednictvím SMS nebo poštou                                                                                    60,- Kč