Často kladené otázky

Jak platit za naše služby

Úhradu za naše služby lze provádět výhradně na náš bankovní účet číslo 7529891001/5500 Raiffeisen Bank a.s. a to několika způsoby:

  • Převodem z Vašeho účtu - nejspolehlivější způsob platby. Lze použít jak jednorázový příkaz k úhradě tak i trvalý příkaz k úhradě. V případě jednorázového příkazu k úhradě se jako variabilní symbol použije číslo faktury, která Vám byla zaslána. V případě trvalého příkazu k úhradě použijte prosím číslo Vaší Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Upozorňujeme, že ve variabilním symbolu nelze použít žádná písmena, pouze číslice! Variabilní symbol vždy uvádějte správně. Nesprávný variabilní symbol ztěžuje spárování Vaší platby s fakturou a nepodaří-li se platbu spárovat, bude faktura považována za neuhrazenou!!
  • Inkasem z Vašeho účtu - bezstarostný způsob platby. Ve Vaší bance zřídíte souhlas s inkasem ve prospěch našeho účtu číslo 7529891001/5500 do výše částky rovnající se dvojnásobku ceny Vámi využívaného tarifu. Například při tarifu za 363,- Kč měsíčně bude limit pro inkaso z Vašeho účtu ve výši 726,- Kč. Variabilní ani konstantní symbol platby nevyplňujte, bude doplněn námi při inkasu. Inkaso z Vašeho účtu bude prováděno naším účetním systémem v pravidelných intervalech. V případě, že nedojde k inkasu peněz, například z důvodu nedostatku peněz na Vašem účtu, bude inkaso opakováno v následujícím měsíci. Pokud nedojde ani tehdy k inkasu, budete o této skutečnosti informováni mailem. Chcete-li provádět platby prostřednictvím inkasa z Vašeho bankovního účtu, kontaktujte prosím našeho pracovníka a sdělte mu potřebné informace.
  • Složenkou (poštovní poukázkou) typu A - Tento způsob platby je ze všech uvedených způsobů nejpomalejší a kvůli rostoucím poštovním poplatkům také nejdražší. Naše firma nezasílá klientům žádné poštovní poukázky. Poukázku typu A je třeba vyzvednout na poště a správně vyplnit číslo účtu příjemce, částku a variabilní symbol. Upozorňujeme, že ve variabilním symbolu nelze použít žádná písmena, pouze číslice! Variabilní symbol vždy uvádějte správně. Nesprávný variabilní symbol ztěžuje spárování Vaší platby s fakturou a nepodaří-li se platbu spárovat, bude faktura považována za neuhrazenou!!

Úhrada instalačního poplatku a částky za přijímací zařízení se provádí v hotovosti k rukám montážního technika po skončení instalace a předání internetové přípojky do užívání klientovi, pokud není ujednáno jinak.